Início » Láska a život » Přerušení cyklu: 5 obtížných návyků chronicky nešťastných manželů

Přerušení cyklu: 5 obtížných návyků chronicky nešťastných manželů

Není žádným tajemstvím, že vztahy mohou být náročné. Jsou to cesty plné vzestupů a pádů, okamžiků radosti a časů boje.

Ale co se děje, když se ocitnete uvězněni ve spirále nešťastí, ze které se zdá nemožné se osvobodit? To je realita pro mnoho jedinců, kteří se ocitnou v roli chronicky nešťastných partnerů.

Pochopení problému

Problém není jen v tom, že jsme nešťastní. Je to hlubší než to. Jde o návyky, které si vytváříme, příběhy, které si vyprávíme, a cykly, do kterých se chytáme.

Podle odborníků na vztahy sdílí mnoho jedinců, kteří jsou chronicky nešťastní ve svých vztazích, podobné návyky a myšlenkové vzorce.

Pět těžko prolomitelných návyků

Zde je pět běžných návyků, ve kterých se často uvíznou chronicky nešťastní partneři:

 • Zaměření na to, co je špatně

  Podle trenérů vztahů, když se neustále zaměřujeme na to, co je špatně ve vztahu, stává se obtížné vidět pozitiva. Udržuje se tím negativní cyklus nešťastí.

  Chronicky nešťastní partneři mají tendenci zaměřovat se na negativní stránky svého vztahu, neustále přemýšlet o tom, co je špatně místo toho, co je správně. Tento způsob myšlení může vytvořit mrak negativity, který prosakuje každou interakcí.

 • Srovnávání vztahu s ostatními

  Srovnávání je zloděj radosti. Když srovnáváme náš vztah s ostatními, často se cítíme nedostateční a nespokojení s tím, co máme.

  Nešťastní partneři často padají do pasti srovnávání svého vztahu s vztahy ostatních. To může vést k pocitům žárlivosti, zášti a pocitu, že vlastní vztah něčeho chybí.

  Je důležité si uvědomit, že každý vztah je jedinečný a srovnávání přináší pouze zbytečné nešťastí.

(c) Tpcabeatfestival
 • Uvědomování si, že jsou uvězněni

  Cítit se uvězněn je běžným přesvědčením mezi chronicky nešťastnými partnery. Přesvědčují se, že nemají žádnou kontrolu nad situací.

  Mnoho chronicky nešťastných partnerů věří, že jsou uvězněni ve svém současném vztahu a že není žádný způsob, jak se dostat ven. Toto přesvědčení o uvěznění může vést k pocitům beznaděje a rezignace, čímž se udržuje cyklus nešťastí.

 • Věření tomu, že nejsou dost dobří

  Nízké sebevědomí a neustálý pocit nedostatečnosti jsou běžné mezi chronicky nešťastnými partnery, říká psycholožka Dr. Naomi Grant. Tento způsob myšlení jim může bránit hledání štěstí a naplnění ve vztahu.

  Nešťastní partneři často bojují se slabým sebevědomím a věří, že si nezaslouží štěstí nebo naplněný vztah. Toto omezené přesvědčení může bránit osobnímu růstu a zabránit jednotlivci v podnikání kroků ke zlepšení svého vlastního blaha.

 • Neschopnost vidět svou hodnotu mimo vztah

  Když definujeme svoji sebeúctu pouze na základě našeho vztahu, snižujeme naši hodnotu jako jednotlivců. To může vést k pocitu ztracenosti a závislosti na vztahu pro štěstí.

  Někteří nešťastní partneři nevidí svoji hodnotu mimo vztah. Jejich identita se stává spjatou s rolí partnera, opomíjejíce svůj vlastní osobní růst, zájmy a naplnění.

  Toto může vytvářet pocit prázdnoty a závislosti na vztahu, čímž se dále udržuje neštěstí.

Čelit pravdě

Pravdou je, že nikdo není uvězněný. Nejste ve vztahu uvězněni, pokud se tak rozhodnete.

Toto hluboké prohlášení vyzývá jedno z hlavních přesvědčení, které mnoho nešťastných partnerů drží – přesvědčení, že jsou uvězněni ve své současné situaci. Je důležité si uvědomit, že máme moc činit volby a podnikat kroky, které mohou vést k pozitivním změnám ve vztazích.

Podnikání kroků ke změně

Moc změny leží v každém z nás.

(c) Tpcabeatfestival

Máme kontrolu nad svými myšlenkami, svými činy a svými reakcemi. Rozpoznáním těchto vzorců a vědomým úsilím o změnu svého myšlení můžeme začít osvobozovat se od těchto škodlivých návyků.

Zde jsou kroky, jak prolomit těžko prolomitelné návyky:

 • Zaměřte se na to, co je správně

  Vynaložte vědomé úsilí na změnu svého myšlení a zaměřte se na pozitivní stránky vašeho vztahu. Najděte si čas na ocenění a uznání věcí, které milujete a ceníte na svém partnerovi.

 • Vynechejte srovnávání

  Vynechte srovnávání svého vztahu s ostatními. Namísto toho se zaměřte na pěstování jedinečných vlastností a sil vašeho vlastního vztahu. Přijměte vděčnost za to, co máte, místo zaměření na to, čeho vám chybí.

 • Vyvracejte přesvědčení o uvěznění

  Připomeňte si, že máte moc činit volby a podnikat kroky, které mohou vést k pozitivní změně. Vyhledejte podporu terapeuta nebo poradce, abyste prozkoumali své možnosti a vyvinuli strategie pro osobní růst ve vztahu.

 • Budujte sebeúctu

  Zaměřte se na svůj vlastní osobní růst a blaho. Zapojte se do činností a praktik, které zvyšují vaše sebevědomí a sebeúctu. Pamatujte si, že vaše hodnota jako jednotlivce přesahuje vaši roli jako partnera.

 • Uznejte svou hodnotu mimo vztah

  Prozkoumejte své vlastní zájmy, vášně a cíle mimo vztah. Pěstujte svou identitu jako jednotlivce a přijímejte příležitosti k osobnímu naplnění a růstu.

Pokračování s nadějí

Pokrok může připadat děsivý, ale pamatujte si, že změna je možná. Máte sílu v sobě, abyste se osvobodili od těchto těžko prolomitelných návyků a vytvořili šťastnější a zdravější vztah.

Pokud se cítíte zahlceni těmito změnami, neváhejte vyhledat pomoc od profesionálů, jako jsou terapeuti nebo poradci, kteří vám mohou poskytnout vedení během tohoto putování ke štěstí.

Děkujeme za přečtení! Doufáme, že vám tento článek poskytl nějaké náhledy na návyky chronicky nešťastných partnerů a jak je překonat. Pamatujte, že máte moc vytvořit změnu ve vašem vztahu!

Přečtěte si také  Pychologie: odemkněte svůj mozek pomocí 7 překvapivých známek, že jste skutečně inteligentní
Miroslav Dolecek
Navigace ve složitém předivu lidských emocí, vztahů a prožitků je Miroslav silnou stránkou. V oblasti "Láska a život" působí jako váš soucitný společník při překonávání zlomených srdcí, vítězství, přesvědčení a rozhodnutí.